www.ctrt.net > 粤语

粤语

唔紧要啦 或者 冇所谓...粤语其实同一句话可以有几种不同的说法... 热心网友| 发布于2013-04-18 13:01 评论 7 2 唔紧要啦 同埋 冇嘢啦 热心网...

随便在粤语中发音是“xi dan”,汉语谐音:洗澹。 粤语(粤语拼音:jyut6 jyu5),又作广东话、广府话、白话,海外称唐话,是汉藏语系汉语族的一种声调语言,也是汉族广府民系的母语。 粤语根源于古代中原雅言,具有九声六调,较完美地保留古汉语...

2011-08-04 怎么打出粤语字呢 2 2010-08-01 广东话里面的“没有”怎么打出来? 19 2007-07-05 没问题用广东话怎么打出来? 42 2013-11-20 广东话他...

日常用语: (普)现在是2点。(粤)衣家系两点 (普)你在干什么?(粤)你系度做乜啊? (普)你吃饭了没?(粤)你食左饭未啊? (普)你叫什么名字?(粤)你叫咩名啊? (普)谢谢(粤)唔该 (普)对不起/不好意思(粤)对唔住/唔好意思 ...

信我就行了!!倾计,我一出生就讲白话。无错的

粤语(粤语拼音:jyut6 jyu5;Cantonese),又作广东话、广府话,俗称白话,海外称唐话, 是一种汉藏语系汉语族的声调语言,中国七大方言之一,也是汉族广府民系的母语。 粤语发源于古代中原雅言,具有完整的九声六调,较完美地保留古汉语特征。...

翻译: 仲有冇。 仲--------zung6,读第六声。同音字:衶, 诵, 讼。 有--------jau5,读第五声。同音字:友, 韖, 槱。 冇--------mou5,读第五声。同音字:武、舞。 给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在右边的工具兰中,你可以输入你...

2013-09-24 “那个”粤语怎么说,还有要怎么打字? 12 2013-10-08 请问广东话中表示“小弟”的那个字怎么打 2 2013-06-07 恶心用粤语怎么说,那两个字怎么...

我们广东人不用“给”字的。而是用“俾”字(读bei2) 例句:你妈妈俾左锁匙你未?~~~~你妈妈给了钥匙你没有? 不同之处: 你们说“你给我等着,走着瞧”,我们广东人用粤语是说“你同我等住,睇住来” 给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在左...

看:睇或望。什么:乜嘢或咩嘢。整句是:睇乜嘢或望乜嘢。但如果你说的是:看什么看。那就可以有以下几种说法:啤咩嘢啤(周星驰电影经常出现);望咩嘢望;睇咩嘢睇;及咩嘢及。第一句啤的意思可以说时盯,也就是说人家用一种凌厉的眼神看着你...

网站地图

All rights reserved Powered by www.ctrt.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ctrt.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com